تشک مواج خانگی

تشک مواج چیست؟

/what-is-a-pressure-mattress

افرادی که به دلیل بیماری یا ناتوانی جسمی قادر به تحرک نمی باشند و تایم زیادی را در بستر سپری می کنند، به دلیل نداشتن تحرک و نرسیدن خون به بافت های نواحی بی تحرک باعث ایجاد ضایعه پوستی یا همان زخم بستر می شود. زخم بستر اگر پیشگیری یا درمان نشود به مرور زمان باعث از بین رفتن پوست و عضله میشود. یکی از مهم ترین راه های پیشگیری و حتی درمان زخم بستر استفاده از تشک مواج می باشد.