نوار کنزیوتیپ

چسب کنزیوتیپ

/kensiotype-sports-adhesive

ممکن است چسب کنزیوتیپ رنگی را روی بدن ورزشکاران المپیک، بازیکنان والیبال، دوندگان حرفه ای و ورزشکاران دیگر دیده باشید. اگر نمی دانید به چه منظوری از این چسب های رنگی استفاده می شود یا چگونه از آن ها استفاده می شود در این مقاله همراه ما باشید.