زردی

بیماری هایی که در تابستان شایع ترند

/summer-sickness

تابستان فصلی است که در طول آن، لذت سفر، پوشیدن لباس های آزاد، نوشیدنی های سرد و البته میوه های تابستانی را می بریم اما علاوه بر آن ها احتمال بروز چند وضعیت سلامتی نیز افزایش میابد که در اصل به عنوان بیماری های تابستانی شناخته می شوند. بدین منظور قطعا باید در مورد این بیماری ها اطلاعاتی داشته باشیم تا کم تر از آن ها لطمه بخوریم. همانطور که زمستان فصل سرفه، سرماخوردگی و ضعف می باشد تابستان نیز با اسهال، بثورات پوستی، افتاب سوختگی، سردرد و در موارد شدید زردی و سرخک همراه است. بنابراین ما دراین قسمت از سلامت ژارکا علاوه بر معرفی این بیماری های تابستانی، نکات بهداشتی مرتبط با آن ها را نیز ذکر خواهیم کرد.