کیبورد خانگی

همه چیز در مورد کیبورد

/everything-about-the-keyboard

شما برای برقراری تعامل با کامپیوتر، به دستگاه های ورودی با نام کیبورد نیاز دارید. به علت نیاز زیاد افراد به کامپیوتر و کیبورد، بهتر است همه چیز در مورد کیبورد را بدانیم. کیبوردها دارای کیبورد عددی در سمت راست هستند و همچنین کلیدهای میانبری دیگری برای انجام عملکردهای خاص می باشند. اگر کامپیوتری صفحه کلید نداشت میتوانید آن را خریداری کنید و از طریق USB به کامپیوتر وصل کنید