پروتکل بهداشتی

آیا واقعا کرونا تمام شده است؟ تلنگری به افرادی که ماسک نمی زنند ...

/corona-over

زمانی که بیماری کرونا به کشور ایران و حتی کشورهای مختلف دیگر وارد شد، پروتکل های سخت گیرانه ای از سوی وزارت های بهداشت کشورهای مختلف تعریف شدند. این پروتکل ها برای کاهش تجمع مردم در مکان های شلوغ و کاهش خطر همه گیری کرونا بود. تا به امروز که همه مردم شاهد چندین پیک برای کرونا بودند، هنوز هم کرونا در کشور ایران و حتی کشورهای مختلف جهان وجود دارد. با این حال برخی از مردم تصور می کنند که کرونا تمام شده است و می توانند بدون رعایت پروتکل های بهداشتی، از منزل خارج شوند. ولی آیا واقعا کرونا تمام شده است؟ با ما در ادامه این مقاله همراه باشید تا در رابطه با این موضوع بیشتر صحبت کنیم؟