واکسیناسیون

تاثیر دوز سوم و چهارم واکسن کرونا در مقابله با سویه های جدید

/the-third-and-fourth-doses-of-the-vaccine

رعایت نکات مختلف به محافظت از شما و خانواده شما در برابر کرونا کمک می کند. اقدامات پیشگیرانه مهم روزمره، مانند ماسک زدن یا ماندن در خانه در صورت بیماری، بسیار مهم است. اما واکسن ‌های کووید 19 از جمله دوز سوم و چهارم واکسن کرونا همچنان بهترین راه برای محافظت از خود در برابر این بیماری است.