نوار درد عضله

چسب عضله (کنزیوتیپ) چیست؟

/muscle-adhesive

ورزشکاران حرفه ای بدلیل سنگین بودن فعالیتشان دچار کشیدگی عضلات و یا حتی پارگی عضلات می شوند. برای جلوگیری از این امر و یا در صورت آسیب دیدگی عضلات از چسب های ورزشی یا همان چسب کنزیوتیپ استفاده می کنند تا به وسیله آن عضلات را هنگام ورزش ساپورت نماید تا آسیب دیدگی بیشتر نشود. این چسب برای حمایت از عضلات، تاندون‌ها، رباط‌ها و البته کاهش درد ورزشکاران استفاده می‌شود.