مایکروسافت

سیر تکاملی گیم پد از ابتدا تا به امروز

/gamepad-performance

صنعت گیم و گیمینگ با توجه به پیشرفت های دهه های گذشته به یکی از تجارت های درجه اول جهانی تبدیل شده است. به طوری که تمامی جنبه های این صنعت دارای تاریخچه شده و در تاریخ جهان نیز ثبت و ضبط شده است. یکی از زمینه هایی که دارای سیر تکاملی جالبی می باشد گیم پد می باشد.