سویه امیکرون

نحوه عملکرد و تاثیر دوز سوم واکسن کرونا

/corona-vaccine-third-dose

نحوه عملکرد واکسن کرونا چیست؟ و تاثیر دوز سوم واکسن کرونا بر سویه جدید «امیکرون» به چه صورت است؟ همه واکسن ها حاوی موادی هستند که به سیستم ایمنی شما کمک می کنند تا آنتی بادی ها (پروتئین هایی که با عفونت و بیماری مبارزه می کنند) بسازد. اگر واکسن بزنید و سپس با باکتری یا ویروس عامل بیماری تماس پیدا کنید، سیستم ایمنی شما آن را تشخیص می دهد.


کرونا سویه امیکرون

/coronavirus-omicron

حدود سه سال است که سراسر دنیا با ویروس کرونا دست و پنجه نرم می کنند. ویروس کووید-19 در طی این سه سال جهش های متعددی داشته است که گاها اثر بخشی واکسن ها را کاهش داده است. آخرین جهش کرونا سویه امیکرون است که به بررسی آن پرداخته ایم.