ساکشن ریه چیست

ساکشن ریه

/lung-suction

ساکشن ریه جهت خارج نمودن عفونت و ترشحات موجود در ریه انجام می شود. به دلیل حساسیت بالای این کار حتما باید توسط پزشک و پرستار صورت گیرد. در این روش به کمک یک فشار منفی ترشحات موجود در ریه بیمار تخلیه می شود. این ترشحات در حدی است که به کمک سرفه از بدن فرد خارج نمی شود. ساکشن ریه از بروز هیپوکسی در فرد بیمار پیشگیری می کند. البته انجام این کار نیز در برخی مواقع می تواند باعث بروز مشکلات ثانویه ای گردد. این عوارض شامل؛ تاکی کاردی، هیپوکسمی و ایست قلبی، افزایش عفونت در ریه ها، برادی کاردی، آسیب مجاری تنفسی، انقباض و اسپاسم برونش، خونریزی مجاری تنفسی، افزایش یا کاهش فشار خون، آتلکتازی و افزایش ICP می شود. ساکشن ریه می تواند هم در زمان هوشیاری بیمار و هم در سطوح هوشیاری کم انجام شود.