دوز سوم واکسن کرونا

تاثیر دوز سوم و چهارم واکسن کرونا در مقابله با سویه های جدید

/the-third-and-fourth-doses-of-the-vaccine

رعایت نکات مختلف به محافظت از شما و خانواده شما در برابر کرونا کمک می کند. اقدامات پیشگیرانه مهم روزمره، مانند ماسک زدن یا ماندن در خانه در صورت بیماری، بسیار مهم است. اما واکسن ‌های کووید 19 از جمله دوز سوم و چهارم واکسن کرونا همچنان بهترین راه برای محافظت از خود در برابر این بیماری است.


نحوه عملکرد و تاثیر دوز سوم واکسن کرونا

/corona-vaccine-third-dose

نحوه عملکرد واکسن کرونا چیست؟ و تاثیر دوز سوم واکسن کرونا بر سویه جدید «امیکرون» به چه صورت است؟ همه واکسن ها حاوی موادی هستند که به سیستم ایمنی شما کمک می کنند تا آنتی بادی ها (پروتئین هایی که با عفونت و بیماری مبارزه می کنند) بسازد. اگر واکسن بزنید و سپس با باکتری یا ویروس عامل بیماری تماس پیدا کنید، سیستم ایمنی شما آن را تشخیص می دهد.