جلوگیری از کرونا

برای پیشگیری از کرونا چه باید کرد؟

/coronavirus

ما برای پیشگیری از کرونا و مبتلا نشدن به این بیماری باید خیلی مراقب خود و اطرافیانمان باشیم زیرا درگیر شدن با این بیماری ممکن است فرد را از پا بیندازد و در زندگی فرد اختلال ایجاد کند و سلامت بدن فرد را به خطر بیندازد بنابراین پیشگیری از کرونا یک امر مهم و ضروری می باشد. در این مقاله به راه های پیشگیری از کرونا پرداخته ایم.