تشک مواج تخم مرغی

جلوگیری از زخم بستر با تشک مواج امکان پذیر است؟

/prevent-bed-sores

زخم بستر به عنوان یک مشکل رایج است که در بیمارانی که تحرک کمی دارند و ساکن مانده اند، مشاهده می شود. جلوگیری از زخم بستر با تشک مواج امکان پذیر بوده و بیماران بر اساس وزن و شرایط جسمی خود، می توانند از تشک مواج سلولی و یا تخم مرغی استفاده نمایند.


تشک مواج چیست؟

/what-is-a-pressure-mattress

افرادی که به دلیل بیماری یا ناتوانی جسمی قادر به تحرک نمی باشند و تایم زیادی را در بستر سپری می کنند، به دلیل نداشتن تحرک و نرسیدن خون به بافت های نواحی بی تحرک باعث ایجاد ضایعه پوستی یا همان زخم بستر می شود. زخم بستر اگر پیشگیری یا درمان نشود به مرور زمان باعث از بین رفتن پوست و عضله میشود. یکی از مهم ترین راه های پیشگیری و حتی درمان زخم بستر استفاده از تشک مواج می باشد.