تست کرونا

آشنایی با تمامی مزیت ها و معایب تست های سریع کرونا

/corona-rapid-test

اگرچه بسیاری از محدودیت های کرونایی برداشته شده اند و کمی زندگی به حالت عادی بازگشته است. ولی هنوز هم بیماری کرونا در میان ما ایرانیان وجود دارد و افراد باید از خودشان و خانواده خود مراقبت کنند. شناسایی به موقع بیماران کرونا، یکی از مهم ترین روش ها برای کنترل بیماری است. تست های سریع کرونا یکی از بهترین روش ها برای تشخیص بیماری کرونا می باشند. ولی بسیاری از افراد هنوز هم علاقه مند به رپید تست کرونا نمی باشند و تست PCR را ترجیح می دهند. در ادامه این مقاله قصد داریم توضیحات جامعی در رابطه با تست های سریع کرونا و مزیت ها و معایب آن ها ذکر کنیم.