ترازو خانگی

همه چیز درباره ترازو ها، کاربرد و انواع

/everything-about-scales

یکی از وسایلی که برای محاسبه ی جرم اجسام به کار میرود ترازو است این وسیله کاربرد زیادی برای سنجش مقدار جرم انواع مختلف مواد را دارد. حتی برای بررسی کردن میزان سنگینی یک انسان نیز از نوع خاصی از این محصول استفاده میکنند. این وسیله دارای انواع مختلف میباشد و کارایی های متفاوتی دارد.