بخور گرم چیست

کارایی و فواید بخور گرم

/benefits-of-hot-steam

استفاده از بخور گرم چه ضرورتی دارد و فواید بخور گرم چیست؟ به دلایل زیادی خانه و خانواده شما به رطوبت خانه نیاز دارند. با توجه به اینکه مردم 90 درصد از زمان خود را در داخل خانه می گذرانند، حفظ کیفیت هوای داخل منزل یک ضرورت مدرن است. هوای خشک می تواند به خانه و سلامت شما آسیب برساند.