بخور

فواید استفاده از بخور برای پوست

/benefits-of-incense-for-the-skin

کمی درباره بخار ساز گرم: بخور گرم بیشتر در فضاهای سرد و خشک زمستانی کاربرد دارد. چرا که هم به گرم شدن فضا کمک می کند و همراه با آن به مرطوب شدن فضا هم یاری می رساند. زمان هایی که گرفتگی بینی به سراغتان می آید اگر هوا سرد است بهتر است از بخور گرم استفاده کنید زیرا به سرعت به تسکین عفونت های مجاری تنفسی می پردازد. از دیگر مزایای بخور گرم در هوای سرد و خشک بهبود شدت سرفه و همچنین بهتر شدن در سرفه های خشک نیز می باشد. این بهبودی برای شما به سرعت توسط دستگاه بخور گرم ایجاد می شود که در اختلالات ریوی خیلی بهتر از بخور سرد کارامد است.


فواید بخور سرد

/benefits-of-cold-humidifire

در فصل زمستان و در مناطق خشک تنفس برای ریه به دلیل پایین بودن رطوبت هوا دشوار می شود و این دشواری برای کودکان بیشتر نیزمیباشد. برای جبران کمبود رطوبت هوا از دستگاه های رطوبت ساز محیط استفاده می شود، بخور سرد قطرات آب را به ذرات بسیارریزی تبدیل میکند و به فاصله بیشتری در هوا پخش می کند. به نوعی دستگاه بخور سرد آب پودر و در محیط پخش می کند، این عمل بهافزایش رطوبت کمک و باعث تنفس راحت تر برای ریه می شود.