انواع زیرنشیمن طبی

هر آنچه باید در خصوص زیر نشیمن طبی بدانید

/oring-pillow-performance

زیر نشیمن طبی، بالشتی است که با اصول خاصی طراحی شده است و باعث می شود که اگر در هنگام خواب یا کار با کامپیوتر در وضعیت نامطلوب قرار گرفتید و گرفتار درد در ستون فقرات، گردن، کمر گشتید با استفاده از این بالشتک طبی، در پیشگیری از این دردها تاثیر بسزایی داشته باشد.